Što je društveno poduzetništvo?

Novi način poslovanja u svijetu;

Ulaganje 75% ostvarenog profita u zajednicu;

Odgovor na probleme u zajednici:

 • nezaposlenost,
 • neravnomjeran razvoj
 • socijalna isključenost
 • manjak kulturnih i zabavnih sadržaja
 • siromaštvo i dr.

Europska unija je prepoznala značenje društvenog poduzetništva kao jednog od ključnih elementa u prevladavanju trenutačnih socijalnih i ekonomskih problema jer postojeća gospodarska snaga, a time posljedično i financijski kapaciteti državne i lokalne razine, ne uspijevaju samostalno osigurati dovoljna sredstva za zadovoljenje svih društvenih potreba.

„Inicijativa za društveno poslovanje“ (Social Business Initiative):

 1. društveni poduzetnik se određuje kao nositelj poduzetničke aktivnosti kojem je primarni cilj društveni utjecaj, a ne generiranje dobiti za vlasnike ili dioničare;
 2. društveni poduzetnik djeluje na način da proizvodi robu ili pruža usluge na tržištu na poduzetnički i inovativan način te koristi ostvarenu dobit za ispunjavanje društvenih ciljeva;
 3. način upravljanja poduzetničkim subjektom je otvorenog tipa te uključuje zaposlenike, korisnike i ostale dionike na koje utječe gospodarska aktivnost poduzetnika.

Tko je društveni poduzetnik?

 • ostvaruje ravnotežu društvenih, okolišnih i ekonomskih ciljeva poslovanja;
 • obavlja djelatnost proizvodnje i prometa roba, pružanja usluga ili obavlja umjetničku djelatnost kojom se ostvaruje prihod na tržištu te koja ima povoljan utjecaj na okoliš, doprinosi unapređenju razvoja lokalne zajednice i društva u cjelini;
 • stvara novu vrijednost i osigurava financijsku održivost na način da u trogodišnjem razdoblju poslovanja najmanje 25% godišnjeg prihoda planira ostvariti ili ostvaruje obavljanjem svoje poduzetničke djelatnosti;
 • ulaže najmanje 75% godišnje dobiti, odnosno višak prihoda ostvaren obavljanjem svoje djelatnosti u ostvarivanje i razvoj ciljeva poslovanja, odnosno djelovanja;
 • odlikuje ga dobrovoljno i otvoreno članstvo te autonomija poslovanja, odnosno djelovanja;
 • prati i vrednuje svoje društvene, ekonomske i okolišne učinke i utjecaj te rezultate vrednovanja koristi u planiranju svog daljnjeg poslovanja i vodi računa o njihovu poboljšanju;
 • odlikuju ga demokratski način odlučivanja (uključenost dionika u transparentno i odgovorno upravljanje) odnosno odlučivanje nije isključivo vezano uz vlasničke udjele ili članske uloge već obuhvaća ključne dionike: radnike, članove, korisnike ili potrošače te suradničke organizacije.

Povijest društvenog poduzetništva:

 • Zadruge u RH i regiji bile su osnova gospodarstva te su postojali davno prije socijalizma, ali su sustavno uništavani neznanjem i političkom demagogijom više od 150 godina;
 • Tvrtke i zadruge organizirane na načelu ekonomske demokracije i demokratskog upravljanja s kapitalom u vlasništvu svih djelatnika rasprostranjene diljem svijeta od SAD-a, Južne Amerike pa do sjeverne i južne Europe;
 • Bitna razlika od socijalističkog radničkog samoupravljanja u kojem je država vlasnik tvrtke.

Naziv projekta: Održivim društvom do unapređenja i razvoja zajednice

Razdoblje provedbe projekta: od 12. ožujka 2021. god. do 12. ožujka 2023. god.

Vrijednost projekta: 993.000,00 HRK (Projekt je sufinanciran iz proračuna Europske Unije (ESF) u iznosu od 844.000,00 HRK i iz državnog proračuna u iznosu od 149.000,00 HRK).

Za više informacija o fondovima EU-a: http://www.strukturnifondovi.hr/ , http://www.esf.hr/

20.02.2023. god.