Kalliopi tim radi na proizvodnji i prodaji visokokvalitetnih obućarskih proizvoda od najkvalitetnijih koža i ostalih materijala. Članovi kalliopi tima educirani su i osposobljavani od strane najiskusnijih majstora u Hrvatskoj obućarskoj proizvodnji, zbog toga i naše kreativnosti Kalliopi proizvodi rangiraju visoko na tržištu s obzirom na kvalitetu i estetiku izrade. Kalliopi je dio društvenog poduzetništva koji je još u povojima u RH, dok u nekim zemljama Europske Unije čini 10% ukupnog zaposlenog stanovništva i još veći postotak BDP-a tih država.

Kroz program „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza l“ Održivo društvo (ODP) iz Gračaca provodi projekt pod nazivom: „Održivim društvom do unapređenja i razvoja zajednice“ u sklopu kojeg ODP počinje poslovati prema načelima društvenog poduzetništva.

MI KAO DRUŠTVENI PODUZETNICI?
 • Ulažemo najmanje 75% godišnje dobiti u zajednicu (Općinu Gračac)
 • Razvijamo zajednicu u edukativnom, ekološkom, društvenom, socijalnom ili ekonomskom smislu
ŠTO JE DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO?
 • Novi način poslovanja u svijetu
 • Odgovor na probleme u zajednici: nezaposlenost, neravnomjeran razvoj, socijalna isključenost, manjak kulturnih i zabavnih sadržaja, siromaštvo i dr.
 • DP je prikazano kao poduzetništvo koje teži stvaranju nove vrijednosti, ali ne i profitnog već društvenog tipa te dohodak od poduzetničkih aktivnosti usmjerava na ostvarivanje svoje misije
 • Pojam DP definiran je jasnije kao način rješavanja društvenih problema primjenom poduzetničke metode, vodeći računa o održivom razvoju
 • DP je poslovanje temeljeno na načelima društvene, okolišne i ekonomske održivosti, kod kojeg se stvorena dobit/višak prihoda u cijelosti ili većim dijelom ulaže za dobrobit zajednice
KRITERIJI PREPOZNAVANJA DRUŠTVENOG PODUZETNIKA:
 • Društveni poduzetnik ostvaruje ravnotežu društvenih, okolišnih i ekonomskih ciljeva poslovanja
 • DP obavlja djelatnost proizvodnje i prometa robe ili pružanja usluga kojom se ostvaruje prihod na tržištu te koja ima povoljan utjecaj na okoliš, doprinosi unapređenju razvoja lokalne zajednice i društva u cjelini
 • DP najmanje 75% godišnje dobiti, odnosno višak prihoda ostvaren obavljanjem svoje djelatnosti, ulaže u ostvarivanje i razvoj ciljeva poslovanja
 • DP odlikuje dobrovoljno i otvoreno članstvo

Razdoblje provedbe projekta: ožujak 2021. – ožujak 2023. god.

Zajednica u koju ulažemo: Općina Gračac

Društvena poduzeća proizvode dobra i usluge u onim društvenim skupinama koje su isključene iz tržišne utakmice, te mu nije isključivi cilj profit i raspodjela dobiti, već ispunjenje društvenih zadaća, pomaganje onim skupinama u društvu koji su u riziku od društvene isključenosti, zbog toga kalliopi tim je obučio i zaposlio žene iz naše zajednice koje su dugotrajno nezaposlene i dao im razlog za ostanak i daljnje ulaganje u našu sredinu.

Cilj Kalliopi-a i društvenog poduzeća je uz razvoj posla, educiranje, zapošljavanje i inovacije rješavati društvene probleme zajednice, uključiti zajednicu na priznavanje problema i zajednički rad.

Održivo društvo d.o.o. kao društveno poduzetništvo član je neformalne mreže društvenih poduzetnika: https://www.drustveno-poduzetnistvo.eu/

Vrijednost projekta: 993.000,00 HRK (Projekt je sufinanciran iz proračuna Europske Unije (ESF) u iznosu od 844.000,00 HRK i iz državnog proračuna u iznosu od 149.000,00 HRK).

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Održivog društva d.o.o. i ne predstavlja nužno stav Europske Unije.

Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr / www.esf.hr