Izvještaj s predavanja na temu društvenog poduzetništva

29. listopada 2021. god.

Prezentatori:

  • Ana Miličić, voditeljica projekta
  • Tina Antunović, voditeljica marketinga
  • Lucija Grubešić, voditeljica razvoja gospodarske djelatnosti

Predavanje se održalo u prostorijama Održivog društva d.o.o., na adresi Ulica Hrvatskog
proljeća 1, 23440 Gračac, datuma 29.10.2021. god. u vremenu od 10:00 h do 13:00 h.

Izvještaj

Cilj predavanja je upoznati mještane i zaposlene djelatnike poduzeća s principom poslovanja
prema društveno poduzetničkim načelima.

Sudionici su upoznati s osnovnim, ali i širim informacijama vezanim za društveno
poduzetništvo. Predstavljene su im pravne forme koje mogu poslovati kao društveni
poduzetnici. Upoznati su s mogućim načinima ulaganja u zajednicu u sklopu 75% godišnje
dobiti poduzeća. Također su pojašnjene odrednice prema kojima se prepoznaju, odnosno
određuju društveni poduzetnici, njihovo djelovanje te način upravljanja. Pojašnjen je poticaj
društvenih poduzetnika od strane EU kao i poticaj iste kroz naš projekt. Analizirana je
povijest društvenog poduzetništva te su sudionici upoznati sa svjetskim i hrvatskim
uspješnim primjerima društvenih poduzetnika.

Na samom kraju predavanja sudionici su aktivno doprinosili svojim pitanjima te je cilj
predavanja uspješno postignut s obzirom da su sudionici koji su se odazvali na predavanje
upoznati s principima društvenog poduzetništva.

Broj sudionika bio je limitiran na 50 u skladu s epidemiološkim mjerama i kapacitetom
prostora, a osigurano je poštivanje svih važećih mjera i preporuka.