Sadržaj web stranice kalliopi-od.hr vlasništvo je Održivog društva d.o.o, Ulica Hrvatskog proljeća 1, 23440 Gračac, Hrvatska.

Korištenjem web stranice kalliopi-od.hr korisnici prihvaćaju objavljene opće uvjete. Održivo društvo d.o.o i korisnici općim uvjetima također reguliraju međusobne obveze prilikom kupnje u internetskoj trgovini Kalliopi. Opći uvjeti sastavljeni su u skladu s važećim hrvatskim zakonodavstvom.

Održivo društvo d.o.o zadržava pravo promjene općih uvjeta na web mjestu kalliopi-od.hr u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Sve promjene općih uvjeta obvezuju korisnike.

Uvjeti poslovanja

Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Trgovca vezano uz uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, uvjete jamstva za ispravnost prodane stvari (tzv. garancije), prava Kupca na pisani prigovor na proizvode i usluge Trgovca, pravo na raskid ugovora, dostave proizvoda te ostalih usluga koje Trgovac nudi, zaštite osobnih i drugih podataka i ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem Internet trgovine

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o obveznim odnosima te ostali važeći propisi Republike Hrvatske.

Trgovac zadržava pravo izmjene Uvjeta i odredbi u bilo kojem trenutku. Sve izmjene bit će objavljene putem web stranice Trgovca te će stupiti na snagu u trenutku objave istih na internetskim stranicama. Bilo kakve izmjene Uvjeta primjenjivat će se na kupnje izvršene nakon objavljivanja tih izmjena.

Kupac je dužan provjeriti važeće Uvjete prije svake kupnje.

Prethodno kupnji, kupac u pregledniku izjavljuje da je pročitao ove Opće uvjete te da ih prihvaća dok će kod potvrđivanja narudžbe isti biti dostavljeni Kupcu kao sadržaj odnosno prilog e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen.

Ovi Uvjeti dostupni su u svakom trenutku korisnicima usluga na način da im je omogućeno njihovo spremanje, ponovno korištenje i reproduciranje.

Ovi Uvjeti i odredbe smatraju se sastavnim dijelom svakog Ugovora o kupoprodaji sklopljenog između Trgovca i Kupca putem Internet trgovine.

Trgovac

  • Naziv trgovca: Održivo društvo d.o.o
  • Sjedište: Hrvatskog proljeća 1, 23440 Gračac
  • Telefonski broj: 023 381 238
  • Email: kalliopi@kalliopi-od.hr
  • Upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 05306973
  • Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 20.000,00 kn